STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Projekt "suKURS"


efs


Projekt "suKURS" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"człowiek - najlepsza inwestycja!"

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Tytuł projektu: suKURS

Okres realizacji projektu: 01.01.2008 r. - 31.12.2014 r.

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Maz. ul. Konstytucji 3-go Maja 46
tel. (044) 724-68-64, fax. (044) 724-26-75
www.puptomaszow.pl    e-mail: loto@praca.gov.pl;

Realizowane zadania:

 • staże,
 • przygotowanie zawodowe,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia,
 • ewaluacja projektu,
 • prace interwencyjne,
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Dodatkowe wsparcie:Każdy uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z pomocy pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego. Dodatkowo finansowane są koszty badań lekarskich oraz do końca 2013 roku refundowano koszty przejazdów do miejsca odbywania stażu lub szkolenia.

Kryteria kwalifikacji:

Projekt suKURS kierowany jest do osób będących grupą docelową dla Poddziałania 6.1.3, czyli zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, posiadających status bezrobotnego, a w szczególności do:
 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych, którzy zakończyli realizację kontraktu socjalnego,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia - w ramach projektu minimum 25% uczestników należeć będzie do tej grupy klientów PUP,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.
NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Bilans realizacji projektu w okresie 01.01.2008 r.-31.12.2013 r.
Zadania zaplanowane w ramach realizacji projektu w 2014 roku

efs


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 1,12 lub 13
 • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 23,33
 • e-mail:
    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl