STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Projekt "suKURS"

PROJEKT suKURS
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


efsOkres realizacji projektu: 01.03.2008 r. - 31.12.2008 r.

Cel Projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie szans 791 osób bezrobotnych na powrót lub wkroczenie na rynek pracy.

Beneficjenci ostateczni:

PROJEKT suKURS skierowany jest do osób będących grupą docelową dla Poddziałania 6.1.3, czyli zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz., posiadających status bezrobotnego, a w szczególności do:

 • bezrobotnych do 25 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,,
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Podejmowane działania:

W ramach projektu suKURS planuje się objęcie działaniami aktywizującymi 791 osób, które skorzystają z następujących form wsparcia:

 • kompleksowe wsparcie w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej: środki na uruchomienie działalności gospodarczej oraz szkolenie z zakresu zarządzania małą firmą,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe,
 • szkolenia (księgowość, język angielski, prowadzenie kadr i płac, obsługa sprzętu ciężkiego, wózków widłowych, uprawnienia SEP i inne).

Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w trybie indywidualnym oraz objęty zostanie pośrednictwem pracy

Wartość projektu ogółem: 4 357 500,00 zł

efs


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 12
 • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 23,33
 • e-mail:
    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl