STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Druki do pobraniaAby pobrać któryś z plików znajdujących się na tej stronie, należy klik'nąć na odpowiedniej ikonce w kolumnie "Pobierz".

UWAGA! Do przeglądania poszczególnych dokumentów wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Adobe Reader (dla plików PDF) oraz Microsoft Word (dla plików DOC). Darmowe wersje tych programów można ściągnąć poniżej:

- Adobe Reader
- Word Viewer
DLA BEZROBOTNYCH

Dodatek aktywizacyjny

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - projekt suKURS
Proszę wypełnić również "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" - do pobrania poniżej.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Druk zmiany specyfikacji zakupów
Zasady Przyznawania z funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi)
Rozliczenie dotyczące faktycznie poniesionych kosztów opieki

Staż

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Rozliczenie poniesionych kosztów dojazdu do miejsca stażu

Studia podyplomowe

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o dofinansowanie kosztu studiów podyplomowych
Wzór umowy w sprawie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych
Zasady dofinanosowania kosztów studiów podyplomowych osób bezrobotnych

Stypendium dla podejmujących naukę

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o przyznanie stypendium dla podejmujących naukę
DLA PRACODAWCÓW

Pośrednictwo pracy

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Formularz oferty pracy

Prace interwencyjne

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
Proszę wypełnić również "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" - do pobrania poniżej.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych

Prace społecznie użyteczne

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych - prace społecznie użyteczne

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego projekt suKURS
Proszę wypełnić również "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" - do pobrania poniżej.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Rozliczenie środków na wyposażenie lub doposażenie* stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

Roboty publiczne

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych
Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych

Spółdzielnia socjalna

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Staże

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o zorganizowanie stażu
Wniosek o zorganizowanie stażu - projekt suKURS
Opinia po zakończeniu stażu
Lista obecności stażysty(ów) skierowanego(ych) do odbycia stażu u organizatora
Lista obecności stażysty(ów) skierowanego(ych) do odbycia stażu u organizatora< - projekt suKURS
Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Zatrudnienie cudzoziemców

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY
    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl