STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Poradnictwo zawodowe


->> Harmonogram zajęć grupowych: styczeń - marzec 2015 <<-

->> Harmonogram zajęć grupowych: październik - grudzień 2014 <<-

Poradnictwo zawodowe ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego poprzez udzielanie informacji zawodowych, wskazówek, rad, porad, prowadzenie badań diagnostycznych przydatności zawodowej. Doradcy zawodowi w urzędach pracy pomagają ludziom mającym trudności z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowej, wynikające głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy. Doradcy zawodowi pomagają również ludziom zaradnym, zamierzającym zmienić zawód lub podjąć działalność gospodarczą

Doradcy zawodowi w urzędach pracy pomogą:

 • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy,
 • poznać predyspozycje zawodowe,
 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifikowania,
 • zaplanować ścieżkę kariery zawodowej,
 • uzyskać szczegółowe informacje o zawodach rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formach indywidualnych i grupowych.

Podczas indywidualnych spotkań doradca pomaga klientom w rozwiązywaniu ich problemów związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy, stosując różne metody i techniki motywujące do aktywnego współdziałania.

Doradca zawodowy świadczy również usługi diagnostyki psychologicznej osób bezrobotnych pod kątem ich funkcjonowania na rynku pracy.

Obok poradnictwa indywidualnego odbywają się w urzędzie, bądą poza siedzibą urzędu (na terenie szkół gimnazjalnych, licealnych i innych), spotkania w ramach poradnictwa grupowego

U doradcy zawodowego dostępne są:

- ZBIORY INFORMACJI ZAWODOWYCH:
 • Teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
 • Informator o szkołach różnego typu o zasięgu krajowym i lokalnym.
 • Katalogi jednostek szkolących, zawierające informacje o profilu szkolenia, warunkach, czasie trwania i kosztach.
 • Informacje o lokalnym rynku pracy, zawierające m.in. dane o bezrobociu w podziale na zawody oraz oferty pracy w zawodach.
 • Wykazy jednostek doradczych, administracyjnych, prawnych, ekonomicznych, wspomagających uruchomienie działalności gospodarczej.
 • Inne informatory, poradniki, katalogi, wzory podań, życiorysów, listów motywacyjnych.
 • Ulotki o zawodach, zawierające skrócone opisy zawodów.
 • Filmy video: filmy o zawodach; filmy instruktażowe, np. jak rozmawiać z pracodawcą.
- TESTY PSYCHOLOGICZNE I AUTOTESTY:
 • Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ)
 • Testy inteligencji i osobowości

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 12
 • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 26
 • e-mail:
    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl