STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 
zamknij


PRACODAWCO!

Potrzebujesz pracownika? Zgłoś się do nas!
Profesjonalnie i bezpłatnie wybierzemy Ci odpowiednich kandydatów.
Pobierz i wypełnij formularz oferty pracy,
a następnie przekaż go do pokoju nr 22 lub prześlij:


Formularz znajduje się tutaj


Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniu 24 grudnia 2014r. (Wigilia) Urząd będzie nieczynny - odbiór dnia wolnego od pracy w zamian za dzień 1 listopada 2014r.
 

Informujemy, że ze względu na wyczerpanie środków nie przyjmujemy wniosków na dotację podjęcie działalności gospodarczej.

 

Ankieta dla Pracodawców na temat współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim dążąc do poprawy jakości świadczonych usług i zwiększenia satysfakcji Klienta opracował ankietę, której celem jest poznanie opinii Pracodawców na temat zadowolenia z obsługi oraz z oferty usług.

Pobierz ANKIETĘ

Zachęcamy PAŃSTAWA do wypełnienia ankiety i odesłania jej na adres:

 
Informujemy, że dostępne są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Druki można pobrać klikając w link: DLA BEZROBOTNEGO -> BON NA ZASIEDLENIE
 
 
 

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ INTERNET

Od dnia 27 maja 2013 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299) umożliwiające elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Aby dokonać rejestracji elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz., należy kliknąć na poniższy link: 

http://www.praca.gov.pl/

Instrukcja znajduje się na stronie:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - możliwa jedynie w przypadku gdy dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. W trakcie procesu elektronicznej rejestracji należy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji (nie ma konieczności przedłożenia oryginałów dokumentów w siedzibie urzędu). Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od zarejestrowania.

2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Po wprowadzeniu danych system wyznacza termin stawiennictwa w tutejszym Urzędzie, który jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych.. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia.

Nie dokonuje się rejestracji osób, które nie zgłoszą się punktualnie na wyznaczoną godzinę. 

Godziny pracy Urzędu

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Przyjmowanie klientów

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00


Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych informacji, że oferowane przez instytucję szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl