STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 
zamknij


PRACODAWCO!

Potrzebujesz pracownika? Zgłoś się do nas!
Profesjonalnie i bezpłatnie wybierzemy Ci odpowiednich kandydatów.
Pobierz i wypełnij formularz oferty pracy,
a następnie przekaż go do pokoju nr 22 lub prześlij:


Formularz znajduje się tutaj

Informujemy, że wnioski na zorganizowanie prac interwencyjnych będą przyjmowane do dnia 29.10.2014r.

 

Informujemy, że posiadamy środki na dotację podjęcie działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne zainteresowane otwarciem własnej firmy prosimy o kontakt z doradcą zawodowym (pok. nr 12) lub specjalistą ds. programów (pok. nr 13). Wnioski dostępne w zakładce DRUKI DO POBRANIA

Ponadto informujemy, że o środki mogą ubiegać się bezrobotni dla których ustalono I lub II profil pomocy bez względu na czas pozostawania w ewidencji bezrobotnych.

 
Informujemy, że od dnia 5 września 2014 roku są dostępne wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Druki można pobrać klikając w link: DLA BEZROBOTNEGO -> BON NA ZASIEDLENIE
 
 

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ INTERNET

Od dnia 27 maja 2013 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299) umożliwiające elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Aby dokonać rejestracji elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz., należy kliknąć na poniższy link: 

http://www.praca.gov.pl/

Instrukcja znajduje się na stronie:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - możliwa jedynie w przypadku gdy dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. W trakcie procesu elektronicznej rejestracji należy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji (nie ma konieczności przedłożenia oryginałów dokumentów w siedzibie urzędu). Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od zarejestrowania.

2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Po wprowadzeniu danych system wyznacza termin stawiennictwa w tutejszym Urzędzie, który jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych.. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia.

Nie dokonuje się rejestracji osób, które nie zgłoszą się punktualnie na wyznaczoną godzinę. 

Godziny pracy Urzędu

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Przyjmowanie klientów

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00


Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych informacji, że oferowane przez instytucję szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl